Cập nhật tiến độ xây dựng Swan Park – Đông Sài Gòn New City tháng 03/2021

Cập nhật tiến độ xây dựng Swan Park – Đông Sài Gòn New City tháng 03/2021.

Dưới đây một số cập nhật thực tế dự án:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.